JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2018./2019.

Na temelju članka 23.a) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj10/97., 107/07. i 94/13.), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ broj 63/08. i 90/10.), članka 22. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića „Suhopolje“ Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 6/15.) i članka 23. Statuta Dječjeg vrtića „Suhopolje“ Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 9/13., 6/15. i 9/15.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Suhopolje“ Suhopolje na svojoj 24. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2018. godine, donijelo je

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2018./2019.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suhopolje objavljuje javni poziv za upis djece u program predškole za djecu rođenu od 01. travnja 2012. godine do 31. ožujka 2013. godine.

Pozivaju se roditelji djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškoslkog odgoja, na upis djece u program predškole.
Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u Osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoju u Dječjem vrtiću „Suhopolje“.

PROGRAM U TRAJANJU OD 150 SATI PROVODIT ĆE SE OD 01. VELJAČE 2019. GODINE DO 31. SVIBNJA 2019. GODINE.

UPISE ĆEMO VRŠITI OD 17. PROSINCA 2018. GODINE DO 16. SIJEČNJA 2019. GODINE U ZGRADI DJEČJEG VRTIĆA „SUHOPOLJE“ SUHOPOLJE, KRALJA TOMISLAVA 28, 33410 SUHOPOLJE.

Zbog organizacije rada programa predškole, molimo roditelje da na vrijeme obave upis djeteta. Iz navedenih razloga, naknade zahtjeve za upis u program predškole nećemo moći uvažiti.

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića „Suhopolje“ te na Internetskoj stranici Općine Suhopolje (www.suhopolje.hr).

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
2. Preslike osobnih iskaznica roditelja
3. Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju (za djecu s posebnim potrebama)
dok će se zdravstveni pregledi djece odvijati prema rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djece Ureda državne uprave Virovitičko – podravske županije.

Ostale obavijesti roditelji mogu dobiti pri upisu ili na telefon 033/771-454.

Zahtjev – predškola