Dovršen projekt “Uređenje vanjskog terena i okoliša dječjeg vrtića Suhopolje”

Općini Suhopolje odobreno je ranije ove godine 219.811,00 kuna od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića “Uređenja vanjskog terena i okoliša dječjeg vrtića Suhopolje. Ukupan iznos koji je potreban za realizaciju investicije je 488.469,65 kuna, dok je od ministarstva odobreno 219.811,00 kuna. Proteklih tjedana radovi su završeni, a time i projekt.

Informacije o projektu:

Naziv Projekta: Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića
Naziv Potprojekta: Uređenje vanjskog terena i okoliša dječjeg vrtića Suhopolje
Referentni broj:
Broj Ugovora o sufinanciranju:
Ugovorena vrijednost projekta: 350.021,60 HRK
Udio MDOMSP (aps. i %): 219.811,00 (62,8%)
Udio Korisnika (aps. i %): 130.210,60 (37,2%)
Korisnik Ugovora o sufinanciranju: Općina Suhopolje
Mjesto provedbe: Suhopolje
Grad/Općina provedbe: Općina Suhopolje
Županija provedbe: Virovitičko podravska županija
 ZAVRŠETAK RADOVA 15. studeni 2018.