Sutra, 28. listopada 2018. godine održat će se Izbori za članove vijeća mjesnih odbora Općine Suhopolje

Sukladno Odluci o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Suhopolje („Službeni glasnik“ Općine Suhopolje broj 8/18.) sutra, 28. listopada 2018. godine, održat će se Izbori za članove vijeća mjesnih odbora Općine Suhopolje.

Na području Općine Suhopolje određena su biračka mjesta za vijeća mjesnih odbora koja se biraju, i to kako slijedi:

1. VMO BOROVA – Biračko mjesto broj 1. u Borovi, Hrvatski dom, Trg kralja Tomislava 9
2. VMO BUDANICA – Biračko mjesto broj 2. u Budanici, Društveni dom Mjesnog odbora, Budanica 64
3. VMO CABUNA – Biračko mijesto broj 3. u Cabuni, Društveni dom Mjesnog odbora, Alojzija Stepinca 1
4. VMO GAĆIŠTE – Biračko mjesto broj 4. u Gaćište, Društveni dom Mjesnog odbora, Gaćište 101
5. VMO JUGOVO POLJE – Biračko mjesto broj 5. u Jugovom Polju, Društveni dom Mjesnog odbora, Trg sv. Petra i Pavla 18, Jugovo Polje
6. VMO LEVINOVAC – Biračko mjesto broj 6. u Levinovcu, Osnovna škola, Levinovac 58
7. VMO NAUDOVAC – Biračko mjesto broj 7. u Naduovcu, Zgrada Mjesnog odbora, Naudovac 45
8. VMO OREŠAC – Biračko mjesto broj 8. u Orešcu, Društveni dom Mjesnog odbora, Orešac 87
9. VMO PČELIĆ – Biračko mjesto broj 9. u Pčeliću, Društveni dom Mjesnog odbora, Pčelić bb
10. VMO PEPELANA – Biračko mjesto broj 10. u Pepelanama, Društveni dom Mjesnog odbora, Pepelana 135
11. VMO PIVNICA SLAVONSKA – Biračko mjesto broj 11. u Pivnici Slavonskoj, Društveni dom Mjesnog odbora, Pivnica Slavonska 30
12. VMO SUHOPOLJE – Biračko mjesto broj 12. u Suhopolju, Osnovna škola, Kralja Tomislava 26, Biračko mjesto broj 13. u Suhopolju, Privatna kuća, Kapan 62, Biračko mjesto broj 14. u Suhopolju, Hrvatski dom, Trg sv. Terezije 10
13. VMO TRAPINSKA – Biračko mjesto broj 15. u Maloj Trapinskoj, Društveni dom Mjesnog odbora, Mala Trapinska 6a
14. VMO TRNAVA CABUNSKA – Biračko mjesto broj 16. u Trnavi Cabunskoj, Privatna kuća, Trnava Cabunska 41
15. VMO ZVONIMIROVO – Biračko mjesto broj 17. u Zvonimirovu, Društveni dom Mjesnog odbora, Stjepana Radića 1
16. VMO ŽUBRICA – Biračko mjesto broj 18. u Žubrici, Društveni dom Mjesnog odbora, Žubrica 50.

Prethodno navedena birališta biti će otvorana od 07,00 sati, a biračima će biti omogućeno glasovanje do zaključno 19,00 sati. (oip, www.suhopolje.hr)