Održana 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje

Jučer, 16. listopada 2018. godine u prostorijama vijećnice Općine Suhopolje održana je 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje. Tom prilikom donesena je Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Detalljnog plana uređenja Centar u Suhopolju, koja se tiče izmjene oblika i veličine građevnih čestica planske oznake D3 i D4 te izmjene namjene i uvjeta gradnje na istima. Također usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju javne ustanove pod nazivm „Knjižnica i čitaonica Matija Gubec Suhopolje“, a nastavno na IV. izmjene i dopune Proračuna Općine Suhopolje za 2018. godine, usvojene na prethodnoj sjednici Vijeća kada se pristupilo ideji poticanja razvoja obrtništva i poduzetništva, donesen je i Program općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Suhopolje od 2018. do 2020. godine sukladno kojem će u narednom razdoblju biti obajvljen Javni poziv za dodjelu sredstva, sa svrhom stvaranja povoljnog poduzetničkog okružja, za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih aktivnosti na području Općine Suhopolje.

Općinsko vijeće na istoj sjednici donijelo je Odluku kojom se utvrđuju mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, a sukladno obvezi Općine Suhopolje, utvđene Zakonom. Mjere uključuju uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada, provedbu redovitog godišnjeg nadzora, područja jedinice lokalne samouprave radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada te druge mjere, a sve s ciljem ispunjenja zakonskih odredbi i unaprjeđenja stanja u prostoru u odnosu na postupanje s nepropisno odloženim otpadom.

Na dnevnom redu jučerašnje sjednice bilo je i Godišnje izvješće o ostvarenom planu i programu rada Dječjeg vrtića Suhopolje za pedagošku 2017./2018. godinu te Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Suhopolje za pedagošku 2018./2019. godinu koji su tom prilikom i prihvaćeni, odnsono usvojeni.

Važno je napomenuti da su sve točke dnevnog reda jednoglasno usvojene, odnosno da su svi planovi jednoglasno podržani od strane vijećnika Općinskog vijeća Općine Suhopolje. (www.suhopolje.hr, itd)