Održana 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje – Općina Suhopolje poticat će razvoj obrtništva i poduzetništva

Jučer, 25. rujna 2018. godine u prostorijama vijećnice Općinskog vijeća Općine Suhopolje održana je 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Suhopolje. Tom prilikom usvojen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Suhopolje za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. godine, Izvješće načelnika Općine Suhopolje za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine te Izvješće o radu referenta – komunalnog redara Općine Suhopolje za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine.

Usvojene su i IV izmjene i dopune Proračuna Općine Suhopolje za 2018. godinu, kojima se Proračun Općine Suhopolje povećao za 1.119.000,00 kuna te isti sada iznosi 31.254.518,75 kuna. Jedna od značajnih mjera kojoj Općina Suhopolje pristupa je poticanje razvoja obrtništva i poduzetništva te je u tu svrhu ovim izmjenama i dopunama predviđeno 100.000,00 kuna. Kroz program dodjele bespovratnih financijskih sredstava dijelit će se potpore koje mogu ostvariti obrti, mala i srednja trgovačka društva na području Općine Suhopolje, u iznosu do najviše 20.000,00 kuna. Cilj je očuvati tradicijske, deficitarne i proizvodne djelatnosti, a uvjeti dodjele potpore biti će definirani programom i javnim pozivom koji će uslijediti u narednom periodu.

Općinsko vijeće na istoj sjednici donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Suhopolje. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja 28. listopad 2018. godine. Nakon što bude imenovano Izborno povjerenstvo Općine Suhopolje na web stranici Općine Suhopolje biti će objavljene obvezatne upute i obrasci o postupku kandidiranja i provedbe izbora.

Nakon završetka Javne rasprave o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Suhopolje za razdoblje od 2018. – 2023. godine, kao i provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš te ishodovane prethodne suglasnosti o usklađenosti Plana gospodarenja otpadom Općine Suhopolje s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske donesena je i Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Suhopolje za razdoblje 2018. – 2023. godine.

Na dnevnom redu jučerašnje sjednice bila je i Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Općine Suhopolje, kao i razmatranje Programa rada Savjeta mladih Općine Suhopolje za 2019. godinu koji je tom prilikom i odobren.

Važno je napomenuti da su sve točke dnevnog reda jednoglasno usvojene, odnosno da su svi planovi jednoglasno podržani od strane vijećnika Općinskog vijeća Općine Suhopolje. (www.suhopolje.hr, itd)