Općina Suhopolje objavila Javni natječaj za financiranje sportskih udruga

Općina Suhopolje objavila je Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području sporta za 2018. godinu. Na natječaj se mogu javiti udruge koje su upisane u Registar udruga i koje djeluju na području Općine Suhopolje te koje su programski usmjerene na rad u području sporta. Detalji za prijavu nalaze se u Uputama za prijavitelje objavljenima na web stranici Općine Suhopolje www.suhopolje.hr. Javni natječaj otvoren je do 7. rujna. (www.icv.hr, ml)