Asfaltirat će se pješačka staza u Suhopolju i rekonstruirat cesta u Borovi

Nakon provedenog javnog poziva na dostavu ponuda, u prostorijama Ureda načelnika Općine Suhopolje potpisan je Ugovor za uređenje i asfaltiranje pješačke staze u Suhopolju. Ugovor su potpisali predstavnici naručitelja, Općina Suhopolje, načelnik Siniša Horvat te izvođača radova Ceste d.d., direktor Željko Jozić. Riječ je o projektu financiranom iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 390.599,29 kuna, od čega će Ministarstvo sufinancirati do najvišeg ukupnog iznosa od 300.000,00 kuna, a preostali dio sufinancirat će se iz Proračuna Općine Suhopolje.

Također je potpisan i Ugovor o rekonstrukciji ceste u ulici Velika Pemija u naselju Borova. Riječ je o projektu financiranom putem Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije”, Operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 3.318.317,79 kuna, a planirani rok za izvršenje navedenih radova je listopad 2018. godine. (itd, www.suhopolje.hr)