Sustav za pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda u Suhopolju prošao na tehničkom pregledu

U prostorijama Općine Suhopolje održan je tehnički pregled u postupku izdavanja uporabne dozvole za pročišćavanje otpadnih voda naselja Suhopolja i sustav odvodnje otpadnih voda Faza II i Faza III. Na tehničkom pregledu su sudjelovali predstavnici Županijske uprave za ceste, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, tvrtke Virkom d.o.o., HŽ Infrastrukture d.o.o., HEP-Operatera distribucijskog sustava d.o.o., Hrvatskih voda, Plinacro d.o.o., Ministarstva unutarnjih poslova, Policijska uprava virovitičko-podravska, Hrvatskih cesta d.o.o., Ministarstva kulture Uprave za zaštitu kulturne baštine, Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. te Općine Suhopolje. Sudjelovali su i predstavnici sudionika u gradnji Brana d.o.o, Grasa d.o.o, Ceste d.d., GATO automatika, IRT-HIDRO d.o.o. Voditeljica tehničkog pregleda bila je Iva Šarić Srzić, djelatnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije.