Općina Suhopolje prijavila tri projekta ukupne vrijednosti 3,2 milijuna kuna

Općina Suhopolje, uz savjetodavnu podršku Razvojne agencije VIDRA, prijavila je projekt uređenja i asfaltiranja pješačke staze u Suhopolju, projekt obnove fasade na dječjem vrtiću u Suhopolju te projekt „Kulturni akvarel“. Ukupna vrijednost projekata iznosi 3,2 milijuna kuna.

Projekt „Kulturni akvarel“ vrijednosti 2.458.802 kuna prijavljen je na poziv Ministarstva kulture, a riječ je o oblikovanju modela sudioničkog upravljanja u kulturi kroz civilno-javno partnerstvo na području općina Suhopolje i
Sopje koji će pridonijeti razvoju kulturnih sadržaja i angažmanu stanovnika. Cilj je umanjiti ne razumijevanje za potrebe u kulturi, manjak sredstava za kulturu u proračunima te manjak komunikacijskih i metodoloških vještina. Partneri na projektu su Kulturno – umjetnička udruga “Suhopolje”, Kulturna udruga Kreativa, Edukativa, Aktiva, Udruga vokalni sastav Akvarel iz Osijeka, Općina Sopje i Gradski muzej Virovitica.

Općina je također prijavila na poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske projekt uređenja i asfaltiranja pješačke staze u Suhopolju u vrijednosti od 398.282 kuna i projekt obnove fasade na dječjem vrtiću u Suhopolju u vrijednosti od 399.056 kuna. Energetskom obnovom dječjeg vrtića smanjit će se potrošnja toplinske energije i povećati kvaliteta radnog prostora. Uređenjem i asfaltiranjem pješačke staze poboljšat će se sigurnost djece, učenika i ostalog stanovništva u prometu, ali i doprinijeti poboljšanju života na ovom slabije razvijenom ruralnom području kao preduvjeta ostanka stanovništva.

(www.icv.hr, ml; foto: ravidra.hr)