Kulturno-umjetnička udruga Suhopolje održala redovnu godišnju skupštinu

Kulturno-umjetnička udruga održala je redovnu godišnju skupštinu u suhopoljskom Hrvatskom domu. Tom prigodom doneseno je financijsko te izvješće o radu za prethodnu godinu, kao i plan rada za 2018. godinu. Skupštini su nazočili zamjenik načelnika Općine Suhopolje Goran Doležal, potpredsjednik Županijske skupštine i UHDDR-a Marijan Brlek, ravnatelj Osnovne škole Suhopolje Anto Škraba i drugi gosti. Zamjenik načelnika Goran Doležal pohvalio je rad Udruge, posebice 40 mladih članova koji su budućnost ove Kulturno-umjetničke udruge.