Idemo u školu: Predškolci u suhopoljskom Dječjem vrtiću učili o zdravstvenom odgoju

U Dječjem vrtiću Suhopolje predškolci se svakodnevno pripremaju za veliki događaj u njihovom životu: polazak u prvi razred osnovne škole. U suradnji sa Domom zdravlja u Suhopolju te na poticaj patronažnih sestara Josipe Rokinger i Danijele Suhanek u ožujku su održane tri radionice s tri skupine predškolaca pod nazivom Idemo u školu! Patronažne sestre djeci su nastojale približiti zdrave navike življenja kao što su dovoljno sna i odmora, higijena tijela i dentalna higijena, tjelesna aktivnost i kretanje u prirodi, redovito uzimanje obroka i vode, zdrava hrana, odijevanje.

Ove radionice nastavak su suradnje u ovoj pedagoškoj godini: posjete patronažnih sestara i liječnika vrtiću, posjet djece ordinaciji liječnika opće prakse i ljekarni i posjet djece zubaru. Kroz ova četiri susreta djeci predškolske skupine vrtića i djeci dvije skupine predškole nastojalo se približiti zdravstveni odgoj na neposredan način i tako djecu pripremiti za polazak u školu. (www.icv.hr, iš)