Općina Suhopolje sufinancira prijevoz učenika srednjih škola

Načelnik Općine Suhopolje, Siniša Horvat donio je Odluku o sufinanciranju dijela troškova međumjesnog javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2017./2018., kojom se utvrđuju kriteriji i način sufinanciranja istih. Općina Suhopolje sufinancirati će prijevoz učenika u željezničkom prometu u iznosu od 10% za naselja Suhopolje, Cabuna, Pčelić, Pepelane i Pivnica, dok će prijevoz učenika u cestovnom prometu sufinancirati u iznosu od 15% za učenike koji kao polazište koriste autobusna stajališta: Ovčara, Bjeljevina, Kapan, Zvonimirovo, Naudovac, Orešac, Gaćište, Jugovo Polje, Suhopolje i Borova.