U općini Suhopolje postavljene info edukativne table o strogo zaštićenoj kockavici

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije u suradnji sa općinom Suhopolje postavila je 2 info edukativne table o strogo zaštićenoj Natura 2000 vrsti – kockavica ( Fritillaria meleagris L.). Table su postavljene u rubnim dijelovima najvećeg staništa kockavice u Virovitičko-podravskoj županiji, vlažnim livadama, koje se protežu od naselja Pepelane do naselja Slavonska Pivnica. Info edukativne table su postavljene u sklopu redovnih aktivnosti Javne ustanove za 2017. godinu, predviđenih Godišnjim programom rada (Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti, Suradnja i komunikacija s lokalnom zajednicom, Edukacija i interpretacija i Posjećivanje i promocija), a sa ciljem da se još jedna izuzetna prirodna vrijednost naše županije prezentira široj javnosti, sa ciljem povećanja svijesti javnosti o vrijednosti i važnosti takvih vrsta i staništa, te potrebi njihovog očuvanja.
(www.virovitica-nature.hr)