Održan sastanak sa predstavnicima udruga sa područja Općine Suhopolje

U srijedu, 12. srpnja 2017. godine održan je sastanak sa predstavnicima udruga sa područja Općine Suhopolje. Sastanak je inicirao načelnik Općine Suhopolje, Siniša Horvat, a istom su nazočili i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Boris Jurić i Voditelj Odsjeka za gospodarstvo i komunalne poslove Dražen Čimin. Glavna tema sastanka bila je priprema povodom Dana Općine Suhopolje i blagdana Velike Gospe, slijedom čega su u međusobnom dogovoru definirane aktivnosti i obveze udruga. Tom prilikom utvrđen je prijedlog programa Dana Općine Suhopolje. Osim prethodno navedenog, načelnik Siniša Horvat pozvao je sve predstavnike udruga na podnošenje eventualnih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Suhopolje u 2017. godini, ističući da je rok za podnošenje istih najkasnije 19. srpanj 2017. godine. Kroz razgovor, sa željom nastavka izuzetne suradnje, načelnik Siniša Horvat naglasio je i istaknuo potrebu za suradnjom sa svim udrugama sa područja općine, opravdavajući i sazivanje ovakvog sastanka, uz naglašavanje nastavka financiranja svih programa udruga, sukladno zakonskim odredbama i proračunskim mogućnostima Općine Suhopolje, a na obostrano zadovoljstvo.

IMG_4494 (Custom) IMG_4492 (Custom) IMG_4491 (Custom) IMG_4490 (Custom)