Četiri intervencije vatrogasaca u svega nekoliko dana

Kao što je svima poznato vrijedni vatrogasci općine Suhopolje, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Suhopolje danonoćno dežuraju i spašavaju imovinu našega područja. Naime, u razdoblju od 07. srpnja do 12. srpnja 2017. godine izišli su na ukupno četiri intervencije. Prva intervencija bila je 07. srpnja 2017. godine, a radilo se o požaru pšenice koji je izbio uslijed udara groma na poljoprivrednoj površini između Suhopolja i Lipovca. 10. srpnja 2017. godine oko podneva je izbio požar strnjaka u Suhopolju koji je nastao zapaljenjem radnog stroja. Istog dana oko 19,45 sati vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Suhopolje i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borova intervenirali su u Borovi gdje je izbio požar cca. 80 rolo bala, slame i strnjaka. Trenutno, posljednja intervencija dogodila se sinoć oko ponoći, i to tehničke prirode, a radilo se o uklanjanju stabala sa prometnica u Pčeliću i Pepelani. Sve navedene intervencije vatrogasci Dobrovoljnih vatrogasnih društava uspješno su odradili.