Proglašena elementarna nepogoda za područje Općine Suhopolje

Proglašena je elementarna nepogoda za područje Općine Suhopolje uzrokovana izrazito niskim temperaturama-mrazom dana 22.travnja 2017. godine te je došlo do nastanka šteta na poljoprivrednim kulturama (jagodama i trajnim nasadima).

Fizičke i pravne osobe štetu prijavljuju u Općini Suhopolje od 800 dio 1400 sati uz predočenje obrasca LIST B za 2017. izdanog od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i kopiju osobne iskaznice.
Osobe koje su zemlju dale na korištenje poljoprivrednim zadrugama obavezno se trebaju javiti svojim zadrugama radi dogovora o nositelju prijave štete.

Prijaviti se mogu gore navedena oštećena dobra na cijelom području Općine Suhopolje, od 17. 05. do 25.05. 2017. godine do 1400 sati.

Obrazac prijave