Revitalizacija i hortikulturno uređenje javnih površina

Na veliko zadovoljstvo stanovnika kao i prolaznika Općine Suhopolje, djelatnici Programa javnog rada na području Općine Suhopolje započeli su sa radom 01. rujna, a rezultati njihova rada već su itekako vidljiva. Tako su ovoga tjedna intenzivno radili na obavljanju poslova revitalizacije i hortikulturnog uređenja javnih površina Suhopolja, koji se odnosi na hortikulturno uređenje njegova vanjskog okruženja. Osobito se obavljaju poslovi uređenja pješačke staze u Vukovarskoj ulici u Suhopolju. Osim navedenih, poslovi koje redovito obavljaju su poslovi plitkog okopavanja ukrasnog grmlja, pljevidbe ukrasnog grmlja, čišćenja trajnica od ocvalog cvijeća, ručnog skupljanje otpadaka, pražnjenja spremnika za otpad, čišćenja staza, odnosno javnih parkirališta, prostora oko društvenih domova, te drugi poslovi na održavanju i čišćenju javnih površina i javnih objekata na području Općine Suhopolje.