Obnavljanje pješačkih staza u ulicama Matije Gupca i Stjepana Radića u Suhopolju

Nakon sto je obnovljena pješačka staza u ulici Matije Gupca, nastavlja s obnovom pješačke staze u ulici Stjepana Radica u Suhopolju. Naime, riječ je o jednom od redovnog održavanja Općine Suhopolje, a odnosi se na obnovu ukupno 1585 metara pješačke staze. Navedeni zahvati iznose 350.000,00 kuna, od čega je dio sredstava osiguran temeljem Javnog poziva za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva za 2016. godinu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH, i to 150.000,00 kuna, dok je ostatak Općina Suhopolje osigurala u ovogodišnjem proračunu. Konačni završetak svih radova planira se ovih dana. Iako na prvi pogled može izgledati da je riječ o radovima manjeg obima, oni su itekako važni za sve stanovnike ovoga mjesta, središta naše općine.