Održana Info – karavana u Suhopolju

Savjet mladih Općine Suhopolje u suradnji sa PRONI Centrom za socijalno podučavanje udruga iz Osijeka, u sklopu njihova projekta Regionalni info – centar za mlade Osijek, organizirali su danas, 11. ožujka 2016. godine aktivnost pod nazivom “Info – karavana”. Ovoj neformalnoj radionici osim članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Suhopolje, nazočio je i načelnik Općine Suhopolje Marijan Brlek, voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne poslove Općine Suhopolje Darko Čurik te zainteresirani studenti, zaposlene i nezaposlene mlade osobe. Ova radionica je prema riječima predsjednika Savjeta mladih Općine Suhopolje Gorana Doležala ispunila očekivanja prisutnih, obzirom da je uslijedilo aktivno uključivanje u raspravu i razmjenjivanje mišljenja o različitim temama od interesa mladih. Na ovaj način, Savjet mladih Općine Suhopolje nastoji potaknuti mlade na aktivno sudjelovanje i iskazivanje svojih mišljenja i ideja.

Tako su danas, a sve zahvaljujući predstavnicima PRONI Centra za socijalno podučavanje udruga, voditeljici Regionalnog centra Zdenki Radić i volonterki Info – centra za mlade Mariji Marković, mladi sa područja općine Suhopolje imali priliku educirati se o načinima i mogućnostima poboljšanja komunikacije među mladima, bilo kroz savjetodavna tijela poput Savjeta mladih, ili kroz organizacije civilnih društava, udruga i sl. Tom prilikom načelnik Općine Suhopolje Marijan Brlek i Voditelj Odsjeka Darko Čurik pohvalili su rad Savjeta mladih Općine Suhopolje i izrazili podršku pri organizaciji budućih aktivnosti te pomoć u njihovu radu.