Flori Vtc povjerene usluge prikupljanja mješanog komunalnog, te biorazgradivog otpada

Pod predsjedanjem Zorice Hegedušić, u četvrtak je održana sjednica Općinskog vijeća općine Suhopolje, na kojoj je nazočio i načelnik općine Marijan Brlek. Na sjednici je razmotreno Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Virovitica o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama na području Općine Suhopolje. Uz to donosena je Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Flori Vtc d.o.o. Virovitica. Na sjednici Vijeća razmatrano je i jednoglasno prihvaćeno Izvješće o radu načelnika Općine Marijana Brleka za razdoblje srpanj – prosinac prošle godine.