Raspored Djeda Božićnjaka

Djed Božićnjak i ove godine dolazi u Općinu Suhopolje. Ovom prigodom poziva djecu naše Općine da dođu na doček i darivanje prateći sljedeći raspored dolaska Djeda Božićnjaka.

PETAK 18.12.2015.

– 13,00 sati Društveni dom u OREŠCU za djecu iz Orešca, Zvonimirova, Gaćišta i Naudovca

NEDJELJA 20.12.2015.

– 16,00 sati Hrvatski dom u SUHOPOLJU za djecu iz Suhopolja
– 18,00 sati Društveni dom u CABUNI za djecu iz Cabune

PONEDJELJAK 21.12.2015.

– 11,30 sati Osnovna škola u PEPELANI za djecu iz Levinovca, Trapinske i Pivnice
– 16,00 sati Društveni dom u JUGOVOM POLJU za djecu iz Jugovog Polja, Trnave, Žubrice i Budanice
– 18,00 sati Hrvatski dom u BOROVI za djecu iz Borove

UTORAK, 22.12.2015.

– 11,30 sati Osnovna škola u PČELIĆU za djecu iz Pčelića