Sanirano krovište na društvenom domu u Naudovcu

Općina Suhopolje tijekom 2015. godine uložila je značajna sredstva u opremanje i renoviranje društvenih domova na svom području. Nakon što su obnovljeni društveni domovi u Cabuni, Budanici, Trapinskoj, Orešcu i Zvonimirovu ovih dana sanirano je i prekriveno krovište na društvenom domu u Naudovcu, čime su svi društveni domovi na području općine dovedeni u uporabljivo stanje.

Radovi na izgradnji i rekonstrukciji društvenih domova biti će nastavljeni u narednom periodu sukladno financijskim mogućnostima, dok najveći projekt rekonstrukcije predstavlja Hrvatski dom u Suhopolju za koji je pripremljena cjelokupna dokumentacija i biti će nominirana prema predstojećoj provedbenoj mjeri 07. Podmjeri 7.4. Veliku pomoć u tom projektu dala je i Agencija za regionalni razvoj virovitičko- podravske županije Vidra.