Edukacija djece u Suhopolju

U sklopu programa Nacionalne edukacije djece u području zaštite i spašavanja djelatnici Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Virovitica održali su 07, 12. i 14. listopada 2015. godine edukaciju djece u Osnovnoj školi „Suhopolje“ Suhopolje, te područnim školama Orešac, Cabuna i Borova. Edukacijom je obuhvaćeno 155 djece nižih razreda osnovne škole. U provedbi edukacije pored djelatnika PUZS-a Virovitica sudjelovali su i djelatnici HMP Virovitica, DVD-a Suhoplje, HGSS-a i policije.

Djeca su kroz animiranu prezentaciju i uz aktivno sudjelovanje, upoznata sa jedinstvenim europskim brojem za hitne službe 112, radom žurnih službi te ispravnim ponašanjem u slučaju katastrofa i većih nesreća.

(www.duzs.hr)

http://www.icv.hr/2015/10/foto-edukacija-djece-u-suhopolju/