Modernizacija nerazvrstane ceste u Trnavi

Sredinom lipnja ove godine djelatnici tvrtke Švarc započeli su izvoditi radove na modernizaciji nerazvrstane ceste u Trnavi, do tad gotovo zapuštenog poljskog puta. Radovi koji su izvedeni zaključno sa 15. srpnjem su zemljani radovi, iskop kanala, betoniranje mostova odnosno propusta uz istu te nasipavanje kamenom. Ovo je samo jedan u nizu od pokazatelja da Općina Suhopolje vodi brigu o nerazvrstanim cestama na svom području.