U tijeku modernizacija ulica P. Preradovića i Matije Gupca

Danas su započeli radovi na modernizaciji nerazvrstane ceste, ulica Petra Preradovića i Matije Gupca. Radi se na uređenju bankina, putnih jaraka i kolnih ulaza.