Sastanak sa predstavnicima udruga sa područja Općine Suhopolje

Danas je u prostorijama vijećnice Općine Suhopolje održan sastanak sa predstavnicima udruga sa područja Općine Suhopolje. Sastanak je inicirao Voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne poslove Općine Suhopolje, Darko Čurik koji je upoznao nazočne o okvirnom prijedlogu proslave Dana Općine Suhopolje te u razgovoru sa predstavnicima udruga uvrstio njihove prijedloge aktivnosti i manifestacija koje će se održat povodom 15. kolovoza – Dana Općine.