Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Suhopolje u 2015. godini

Na temelju članka 12. Odluke o javnim priznanjima Općine Suhopolje („Službeni vjesnik“ broj 5/01. i „Službeni glasnik“ broj 1/10.) Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Suhopolje upućuje

J A V N I P O Z I V za dodjelu javnih priznanja Općine Suhopolje u 2015. godini

Upućuje se Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Suhopolje u 2015. godini, ustanovljenih Odlukom o javnim priznanjima Općine Suhopolje („Službeni vjesnik“ broj 5/01. i „Službeni glasnik“ broj 1/10.) kao:

Počasni građanin Općine Suhopolje
Zlatna plaketa “Grb Općine Suhopolje”
Srebrna plaketa “Grb Općine Suhopolje”
Povelja Općine Suhopolje
Zahvalnica Općine Suhopolje

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja