Rad s darovitom djecom… Zašto? Što?

Na odgojiteljskom vijeću Dječjeg vrtića Suhopolje održanog 24.03.2015. godine gost predavač bila je Darija Salopek-Žiha,mag.psych., a tema je bila: Rad s darovitom djecom- Zašto? Što? Kako?. Uz odgojiteljice našega vrtića sudjelovale su i odgojiteljice Dječjeg vrtića Jelenko iz Voćina. Želimo biti Vrtić koji razvija nadarenost stvaranjem povoljne emocionalne klime, velikim rasponom složenosti materijala, sistematskim razvijanjem kreativnosti i mašte, organiziranjem kvalitetnog procesa učenja. U radu s darovitom djecom odgojiteljice su važan faktor i trebaju omogućiti slobodu samostalnog mišljenja, zadovoljavanje radoznalosti, a svoju aktivnost podređuju misaonoj, verbalnoj i eksperimentalnoj aktivnosti djeteta.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA