Zapošljavanje u program javnog rada u Općini Suhopolje “radom za zajednicu i sebe”

Na temelju članak 40. Satuta Općine Suhopolje (“Službeni glasnik” broj 2/13) načelnik Općine Suhopolje raspisuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA
ZA ZAPOŠLJAVANJE U PROGRAM JAVNOG RADA U OPĆINI SUHOPOLJE
“RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE”

Prijave se primaju od 26. veljače 2015. do 05. ožujka 2015. godine u Općini Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje. Sve informacije mogu se dobiti na telefon 033/772-057 ili e-mailom na adresu: opcina-suhopolje@vt.t-com.hr

Javni poziv

Scan1

Scan10001