Dvorac Janković u Cabuni bit će prenamijenjen u hospicij

Virovitičko-podravska županija 2012. godine kupila je ruševni dvorac Janković u naselju Cabuna, kraj Suhopolja, s namjerom obnove i prenamjene u prvi hospicij u kontinentalnom dijelu Hrvatske, sufinanciran iz EU fondova.

Projekt „Hospicij u Cabuni“, čiji je prijavitelj Općina Suhopolje, odobren je za financiranje od strane Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u okviru Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije u 2013. godini, Potprogram II – „Priprema lokalnih projekta na potpomognutim područjima“. U okviru provedbe projekta Općina Suhopolje izradila je projektno-tehničku dokumentaciju potrebnu za realizaciju projekta te pripadnu dokumentaciju potrebnu za prijavu projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU.

Ukupna vrijednost projektne dokumentacije je 735.000,00 kuna pri čemu doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iznosi 62%, odnosno financijski doprinos prijavitelja je 38% iznosa. Cjelokupna vrijednost projekta iznosi 43 milijuna kuna, a uključuje izvođenje radova i opremanje hospicija.

Uvođenjem novih sadržaja u kulturno povijesnu znamenitost omogućit će pravovremeno reagiranje na potrebe palijativne skrbi u Hrvatskoj, te će u prostorima opremljenim po visokim standardima postati prvi hospicij u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Povoljan položaj i ugodan ambijent, kao i nedostatak sadržaja koji bi pružao njegu za bolesne i nemoćne koji završavaju svoj životni put, bili su osnovne vodilje za ideju obnove i revitalizacije te prenamjenu ove vrijedne građevine koja spada u kulturno-povijesnu baštinu Virovitičko-podravske županije.

Stoga, sektorska pokrivenost projekta obuhvaća ne samo kulturno-povijesnu baštinu u Republici Hrvatskoj već i sektor zdravstva koji je na ovom području prijeko potrebno jačati. Dakle, uži fokus projekta je na zdravstvu na području Virovitičko-podravske županije i njenih lokalnih jedinica, ali i regije.

„Nakon obnove kurije Janković u Kapeli te izgradnjom Panonskog drvnog centra, krećemo s još jednom vrijednim i značajnim EU projektom vrijednim 6 milijuna eura. Očekujemo da će to biti hospicij financiran iz fondova EU koji bi pružao palijativnu skrb, ne samo hrvatskim građanima, već i građanima susjednih zemalja Mađarske, Slovenije i Austrije“, rekao je župan virovitičko-podravski Tomislav Tolušić.

Dvorac obitelji Janković u Cabuni zaštićen je kao spomenik kulture rješenjem nekadašnjega Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Osijeku od 27. lipnja 1969. godine i kao takav upisan u Registar nepokretnih spomenika kulture istoga zavoda i ima svojstvo kulturnog dobra i jedan je od rijetkih primjera klasicističke arhitekture na području Slavonije. (vpz.hr 17.12.2014.)