Proglašena je elementarna nepogoda za područje Općine Suhopolje uzrokovana prevelikom količinom oborina

REPUBLIKA HRVATSKA

Virovitičko-podravska županija

Općina Suhopolje

Povjerenstvo za procjenu štete

od elementarne nepogode

KLASA: 920-03/14-30/4

URBROJ: 2189/05-09/47-14-3

Suhopolje, 04. studeni 2014.

Na temelju Odluke Župana Virovitičko-podravske županije KLASA: 920-11/14-01/05, URBROJ: 2189/1-03/5-14-6 od 03. studenog 2014. godine Povjerenstvo za procjenu štete od elementarne nepogode na području općine Suhopolje donosi slijedeću

OBAVIJEST

Proglašena je elementarna nepogoda za područje Općine Suhopolje uzrokovana prevelikom količinom oborina (poplavom) koje su pale tijekom listopada te je došlo do nastanka šteta na svim poljoprivrednim kulturama (ratarskim, povrtlarskim, industrijskim) koje su trenutno zatečene u poljima te na stambenim i gospodarskim objektima.

Fizičke i pravne osobe štetu prijavljuju u Općini Suhopolje od 800 do 1400 sati uz predočenje posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka ili bilo kojeg drugog obrasca iz kojeg je vidljiv broj katastarske čestice, obrasca LIST B za 2014. izdanog od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, karticu OPG-a, broj žiro-računa otvoren u banci i kopiju osobne iskaznice.

Osobe koje su zemlju dale na korištenje poljoprivrednim zadrugama obavezno se trebaju javiti svojim zadrugama radi dogovora o nositelju prijave štete.

Prijaviti se mogu gore navedena oštećena dobra na cijelom području Općine Suhopolje, zaključno sa 17. 11. 2014. godine do 1400 sati.

Predsjednik povjerenstva:

Mikulčić Željko

Prijava za štetu