Javno izlaganje o prijedlogu II. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje

Danas je u prostorijama Općine Suhopolje održano javno izlaganje o prijedlogu II. Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje. Izlaganju su bili nazočni predstavnici Zavoda za prostorno uređenje Virovitičo – podravske županije, gospođa Slobodanka Janeš, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša, gospođa Zlata Karlović, stručni izrađivač prijedloga Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje, predstavnik VTC PROJEKTA d.o.o. Virovitica, gospodin Željko Lovreković, dok su ispred nositelja izrade, Općine Suhopolje, bili nazočni načelnik Marijan Brlek i pročelnik Boris Jurić.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlogu II. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Suhopolje zaključno do 28. listopada 2014. godine, do kada će prijedlog plana koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela te sažetka za javnost biti izložen u prostorijama Općine Suhopolje.