Odlaganje starih istrošenih baterija

U središtu Suhopolja, Flora Vtc postavila je pano sa svjetlećom reklamom i spremnikom za odlaganje starih istrošenih baterija. Zahvaljujući solarnim okretnim elektranama, uređaj se opskrbljuje potrebnom električnom energijom. Osiguran je i prostor za odlaganje istrošenih baterija…