Održana redovna koordinacije sa predsjednicima Vijeća Mjesnih odbora

Načelnik Marijan Brlek, Voditelj Odsjeka za gospodarstvo i komunalne poslove Dražen Čimin i Voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti i imovinsko pravne poslove Darko Čurik održali su danas koordinaciju sa predsjednicima Vijeća Mjesnih odbora Općine Suhopolje. Na koordinaciji su predsjednici VMO upoznati sa investicijom izgradnje otresišta na području Općine Suhopolje. Po dostavljanju prijedloga za izgradnjom istih, sukladno prioritetima, istaknuto je da će investicija biti započeta nastupanjem boljih vremenskih prilika.

Također, načelnik je nazočne upoznao sa zaključcima jučerašnjeg sastanka u Uredu gradonačelnika Virovitice na kojem su načelnici Virovitičkog prstena “LAG” bili upoznati sa stavovima predstavnika Centra za socijalnu skrb vezano uz projekt “Pomoć u kući” i dogovoreno je da će predsjednici VMO do 01. lipnja 2014. godine dostaviti popis osoba starijih od 65 godina kojima je takva pomoć potrebna te na taj način započeti realizaciju projekta i na području Općine Suhopolje.

Vezano uz problematiku zapošljavanja osoba koje primaju socijalnu pomoć, u vidu rada za opće dobro, predsjednici VMO upoznati su sa mogućnošću zapošljavanja takvih osoba na području njihovih Mjesnih odbora, a njihov rad svodio bi se na održavanje javnih površina i pomoći starijim osobama. Zaključak rasprave svodi se na činjenicu da je namjera izuzetno dobra i korisna ali je u raspravi istaknuto nekoliko vrlo bitnih čimbenika koji će stvarati probleme u realizaciji istog.
Na kraju, analizirajući nastalo stanje uslijed elementarne nepogode – poplave na području Općine Suhopolje, zaključak je koordinacije da se prema Hrvatskim vodama uputi dopis kojim će se tražiti sustavnije rješavanje problema odvodnih kanala i sprječavanja pojava od prošle poplave, a u isto vrijeme načelnik Marijan Brlek i preko predsjednika VMO poziva mještane da se prijave od elementarne nepogode – poplave, proglašene 05. svibnja 2014. godine, mogu podnijeti svakoga radnog dana od 08,00 do 14,00 sati, zaključno sa 02. lipnjom 2014. godine, u prostorijama Općine Suhopolje.