Održana koordinacija predsjednika udruga sa područja Općine Suhopolje

Načelnik Općine Suhopolje Marijan Brlek i Voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne poslove Darko Čurik, jučer su održali koordinaciju sa predsjednicima udruga koje djeluju na području Općine Suhopolje. Prije svega, načelnik je istaknuo važnost i zadovoljstvo radom svih udruga koje djeluju na području Općine Suhopolje, kao i svim onim što one čine kako bi svoju općinu stavili ispred puno većih općina. Nadalje, zahvalio se na pomoći pri organizaciji svih dosadašnjih manifestacija koje se organiziraju u želji da se tako nastavi i u budućnosti. S tim u vezi, a između ostalog,

Voditelj Odsjeka Darko Čurik predstavio je okvirni program obilježavanja Dana Općine Suhopolje 2014. godine te u dogovoru sa predsjednicima udruga odredio rok za dostavu plana aktivnosti, kako bi iste uvrstili u program.
Za istaknuti je da su predsjednici udruga pohvalili rad načelnika kao i njegovih suradnika te naglasili da suradnja između Općine Suhopolje i udruga nikada nije bila bolja.