Javne tribine u Jugovom Polju i Cabuni

Načelnik općine Suhopolje Marijan Brlek sa suradnicima u utorak, 08. travnja, nastavlja s planiranim održavanjem javnih tribina. U 19,30 sati u Društvenom domu u Jugovom Polju održat će se javna tribina za mještane Jugovog Polja i Naudovca.

Na javnoj tribini mještani će biti upoznati sa projektima koji su realizirani u 2013. godini, kao i sa planiranim projektima za 2014. godinu. S druge strane, mještani će imati priliku postavljati pitanja i iz drugih područja, odnosno djelokruga rada općine, a vezano uz život Mjesnih odbora. Nakon današnje tribine, slijedeća će se održati, 09. travnja 2014. godine s početkom 19,30 sati u prostorijama Područne škole Cabuna, za Mjesni odbor Cabuna.