Javna tribina za naselje Trapinska

Nakon uspješno održanih javnih tribina u Orešcu za naselja Orešac, Gaćište, Zvonimirovo i Naudovac te Pčeliću za naselje Pčelić, načelnik Marijan Brlek, sa svojim suradnicima, nastavlja obilaziti Mjesne odbore. Danas, 19. ožujka 2014. godine, s početkom u 19,00 sati, održat će se javna tribina za naselje Trapinska u prostorijama Društvenog doma u Trapinskoj. Na javnoj tribini mještani će biti upoznati sa projektima koji su realizirani u 2013. godini, kao i sa planiranim projektima za 2014. godinu. S druge strane, mještani će imati priliku postavljati pitanja i iz drugih područja, odnosno djelokruga rada općine, a vezano uz život Mjesnih odbora.