Javna tribina za naselja Orešac, Gaćište, Zvonimirovo i Naudovac

Nakon nekoliko održanih koordinacija sa predsjednicima Mjesnih odbora Općine Suhopolje, iz kojih je, između ostalog proistekao i Proračun Općine Suhopolje za 2014. godinu, danas načelnik Marijan Brlek, sa svojim suradnicima, započinje održavati javne tribine. Prva u nizu, održava se danas, u Društvenom domu Orešac s početkom u 18,00 sati, i to za naselja Orešac, Gaćište, Zvonimirovo i Naudovac. Na javnoj tribini mještani će biti upoznati sa projektima koji su realizirani u 2013. godini, kao i sa planiranim projektima za 2014. godinu. S druge strane, mještani će imati priliku postavljati pitanja i iz drugih područja, odnosno djelokruga rada općine, a vezano uz život Mjesnih odbora. Nakon današnje tribine, slijedeća će se održati, 16. ožujka 2014. godine s početkom 17,00 sati u Pčeliću.