Dopuna Natječaja objavljenog 18. siječnja 2016. godine za dodjeljivanje državnih stipendija

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11 i 12/13 – Odluka USRH), članka 12. stavka 2. i članka 13. stavka 5. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Narodne novine, broj 134/15) i članka 48.d Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) donosi

DOPUNU NATJEČAJA

objavljenog 18. siječnja 2016. godine

za dodjeljivanje minimalno 5.000 državnih stipendija
(sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi poslijediplomskih sveučilišnih studija za 2016. godinu

Studenti koji imaju prebivalište izvan Republike Hrvatske, a nadležne porezne uprave nisu im u mogućnosti izdati potvrde o visini ukupno ostvarenih prihoda za 2015. godinu do dana zaključenja natječaja, mogu dostaviti vlastoručno potpisan prilog* koji će sadržavati podatke o visini ukupno ostvarenih prihoda za sve članove zajedničkog kućanstva u 2015. godini uz uvjet da potvrde nadležne porezne uprave dostave Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta do 31. ožujka 2016. godine.

Natječaj za dodjeljivanje minimalno 5.000 državnih stipendija (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, studentima s invaliditetom i studentima bez odgovarajuće roditeljske skrbi poslijediplomskih sveučilišnih studija za 2016. godinu.

Natječaj na web stranicama Ministarstva…