OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Suhopolje

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina u Kontinentalnoj regiji Republike Hrvatske nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 3961 u k.o. Pčelić, oranica,
površine 0,0618 ha, tržišna cijena iznosi 1.439,94 kn.

k.č.br. 3963 u k.o. Pčelić, oranica,
površine 0,5409 ha, tržišna cijena iznosi 12.602,97 kn.

k.č.br. 3964 u k.o. Pčelić, pašnjak,
površine 0,1202 ha, tržišna cijena iznosi 2.800,66 kn

OBAVIJEST+J.M+PČELIĆ+ISPRAVAK+III-12-11-2014