Likovni klub “Paleta”

Osnovan je 2004. godine s ciljem poticanja razvoja i unaprijeđivanja likovnog stvaralaštva, amatera u slikarstvu, kiparstvu, primjenjenim umjetnostima, dizajnu, fotografiji i filmu.
Organiziranjem samostalnih i skupnih izložbi članova, razmjenom iskustva sa sličnim udrugama, širenjem likovne kulture svojih članova, građana i darovite mladeži i posebnim naglaskom na radu s mladim talentima predškolskog i školskog uzrasta, “Paleta” ispunjava svoje ciljeve.

Likovni klub “Paleta” aktivan je sudionik i jsvih kulturnih manifestacija u mjestu i općini i aktivno i trajno surađuje sa svim kulturnim institucijama Virovitičko – podravske županije.

Kontakt:
Tugomila Jelena Reder, predsjednica: +385 33 771 554