KUU Suhopolje

kuus-logo

Kultrurno – umjetnička udruga Suhopolje

Trg sv. Terezije 10

33410 Suhopolje

Potaknuti željom za očuvanjem i promicanjem kulturne baštine, skupina mladih i malo starijih, okupila se, te 06. ožujka 2008. godine osnovala udrugu pod nazivom „Kulturno – umjetnička udruga Suhopolje“, skraćeno „KUUS“ , te su samim time pretvoreni u čuvare tradicijskih vrijednosti i običaja, te uspomena.

CILJEVI udruge su očuvanje i promicanje tradicijski vrijedne kulturne baštine, promicanje glazbene kulture i stvaranje glazbenih djela te osnivanje sekcija sa kulturno – umjetničkim sadržajem.

SVRHA udruge je stvaranje i izdavanje autorskih djela, te javno promoviranje i organizacija javnih nastupa i natjecanja, njegovanje starih običaja, plesova, ručnih radova.

Unutar udruge postoji etno radionica, folklorna skupina, tamburaška skupina, dramska skupina i tonski studio.U folklornoj skupini djeluju 4 dobne skupine koje okupljaju 80-ak plesača. Folklorne sekcije naporno rade u učenju i uvježbavanju pjesama, plesova i običaja ne samo Suhopolja, već i Slavonije, Baranje, Srijema, Podravine i ostalih krajeva lijepe naše. Dramsku sekcije čine uglavnom najmlađi članovi koji uvježbavaju razne igre, koje su kao i plesovi lagano otišli u zaborav.

Tamburaška sekcija dio je folklorne sekcije, a čine ju vrsni tamburaši. Entuzijazam, jedinstvo i ljubav članova udruge prema nekadašnjem načinu života i želja za očuvanjem tradicijske baštine okupila je i spojila ove mlade ljude kako bi njegovali vrijednosti kojima se ponosimo.

Etno sekcija započela je sa radom u petom mjesecu 2008. godine. Izrađuje i restaurira narodne nošnje za potrebe folklorne sekcije, podučava mlade različitim ručnim radovima, te je u tijeku izrada suhopoljske nošnje.

Iako relativno mlada udruga, u svom kratkom djelovanju pokazuje vrlo značajne rezultate u svom radu. Svake godine, u sklopu dana općine Suhopolje, organiziramo našu smotru folklora pod nazivom „Međunarodna smotra folklora Golubica bijela“, te ugošćujemo Kulturno – umjetničke udruge i društva ovoga kraja i šire.

Krajem godine u sklopu bozičnih blagdana organiziramo bozični koncert, te za vrijeme uskršnjih blagdana radionicu u izradi i bojanju uskršnjih pisanica tehnikom voska. Tijekom godine, organiziramo i humanitarne koncerte u suradnji sa obiteljima čijoj djeci je potrebna pomoć u liječenju. Do sada smo nastupali na raznim večerima folklora, pjesama i običaja diljem Lijepe naše, kao i van njenih granica – Poljska, Republika Mađarska i Bosna i Hercegovina po nekoliko puta.

ŽELJE I PLANOVI su nam preslikati „Vinkovačke jeseni“ na ovom području, iako smo svjesni da je za to potrebno vrijeme i mogućnosti.

Upravni odbor Kulturno-umjetničke udruge Suhopolje

Martina Šaka – predsjednica
Marija Hodak – zamjenica predsjednice
Sanja Mišić – zamjenica predsjenice
Ana Kožul – blagajnica
Marina Tolo – tajnica
Maja Orozović – član
Andrej Šaka član
Igor Juran – član
Mirjana Šefer – član

Nadzorni odbror Kulturno umjetničke udruge Suhopolje

Vesna Režić – predsjednica
Dario Šantavec – član
Franjo Vidalina – član