KReativa, EDukativa, Aktiva – KrEdA

CILJ – provoditi, promicati i razvijati različite socijalne i odgojno-obrazovne programe za kvalitetniji i uspješniji razvoj djece, mladih i obitelji. Provoditi preventivne mjere i provoditi različite aktivnosti u skladu s Ustavom i Zakonima RH u smislu očuvanja cjelovitog zdravlja (tjelesnog, emocionalnog, mentalnog, socijalnog i duhovnog) djece i mladih, promicati odgoj za slobodno vrijeme i organizirati kvalitetno provođenje slobodnoga vremena djece i mladih.

Provoditi edukacije roditelja, nastavnika i građana o metodama, tehnikama, sadržaju i načinima potrebnima za primjeren rast i razvoj pojedinaca i obitelji u cjelini. Ostvarivati suradnju i umrežavanje s lokalnom zajednicom, odgojno-obrazovnim ustanovama i organizacijama, ustanovama i organizacijama socijalne skrbi, te domaćim i inozemnim organizacijama koje djeluju u području djece, mladih i obitelji. Djelovati na podizanju razine kulturnog života lokalne zajednice organiziranjem različitih manifestacija, izložbi i kreativnih natječaja.

OSNIVAČI:

Natalija Kožić Lukačević – predsjednica
Ivančica Fett Škvarić
Monika Ružić
Sandra Matošina Borbaš
Anja Fosić
Bruno Lukačević

KOLODVORSKA 4, SUHOPOLJE

kulturnaudrugakreda@gmail.com

https://www.facebook.com/kreativa.edukativa.aktiva/?fref=ts

KREDA plan rada svibanj 2017.

Godišnji plan rada Kulturne udruge Kreativa 2018.