Jednostavna nabava Općine Suhopolje

2024.

OBJAVLJENI POZIVI NA DOSTAVU PONUDA U 2024. GODINI

Predmet nabave: Poštanske usluge

Rok za dostavu ponude: 28. ožujak 2024. do 10,00 sati

Dokumentacija:

  1. Poziv na dostavu ponude- poštanske usluge
  2. Obrazac-2-Ponudbeni list
  3. Obrazac-3-Izjava-o-nekažnjavanju
  4. Obrazac-4-Izjava-o-dostavi-jamstva-za-uredno-ispunjenje-ugovora

TROŠKOVNIK poštanske usluge- Općina Suhopolje

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – poštanske usluge

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – poštanske usluge

2023.

OBJAVLJENI POZIVI NA DOSTAVU PONUDA U 2023. GODINI

Predmet nabave: Poštanske usluge

Rok za dostavu ponude: 29. ožujak 2023. do 8,00 sati

Dokumentacija:

  1. Poziv na dostavu ponude – Poštanske usluge
  2. Obrazac-2-Ponudbeni list
  3. Obrazac-3-Izjava-o-nekažnjavanju
  4. Obrazac-4-Izjava-o-dostavi-jamstva-za-uredno-ispunjenje-ugovora

Troškovnik- poštanske usluge- Općina Suhopolje

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

2022.

2021.

2017.

2016.

Arhiva


2015.

Arhiva


2014.

Arhiva