Javne potrebe u kulturi

Kulturnim programom pod pokroviteljstvom Općine Suhopolje utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Suhopolje: kulturne i zabavne manifestacije od značaja za Općinu Suhopolje, obilježavanje značajnih datuma i osoba iz povijesti i kulture za Općinu Suhopolje, programi kulturnog turizma, znanstveno – istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture,programi njegovanja tradicijske kulture te programi udruga.

Općina Suhopolje podupire lokalne udruge u kulturi te će sukladno raspisanom natječaju za javne potrebe u kulturi za 2017. u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata koje provode udruge sredstva dodijeliti sukladno Odluci o financijskim sredstvima programima/projektima u kulturi.

Kontakt:

Odjel za društvene djelatnosti i imovinsko pravne odnose:
Ivana Topić Doležal, struč. spec. admin. pub.
Tel +385 33 772 054
email: opcina-suhopolje@vt.t-com.hr