Škole diljem županije dobile 17 pomoćnika u nastavi