Djelatnici

RAVNATELJICA: Valeria Toth

Adresa: Zrinsko-Frankopanska ulica 15

e-mail: vrtic.suhopolje@vt.t-com.hr
tel: 033/561-268
mob: 098 993 3292

ODGOJITELJICE

Višnja Matovina
Marina Holec
Sanja Koprivnić
Finka Jajalo
Emica Gado
Tina Han

KUHARICE

Vesna Knežević
Mirjana Pipić

SPREMAČICA

Jasmina Šaka
Snježana Hećimović