Djelatnici

RAVNATELJICA: Ivanka Škala
e-mail: vrtic.suhopolje@vt.t-com.hr
tel/fax: 033 771 454

ODGOJITELJICE

Bernarda Žibreg
Valerija Toth
Marina Holec
Sanja Koprivnić
Ivana Tomljanović
Finka Jajalo

e-mail: vrtic.suhopolje@vt.t-com.hr
tel/fax: 033 771 454

KUHARICA
Mirjana Pipić

SPREMAČICA
Jasmina Šaka