Poziv za upis djece u Program predškole

Pozivamo roditelje/staratelje djece u godini prije polaska u školu da izvrše upis djece u Program predškole.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Podnošenje Zahtjeva za upis djece u Program predškole provoditi će se zaprimanjem zahtjeva sa pripadajućom dokumentacijom kojeg će roditelji/skrbnici slati poštom ili elektronski na e-mail: vrtic.suhopolje@vt.t-com.hr od 28.12.2020. do zaključno 20.1.2021. godine na adresu: Dječji vrtić “Suhopolje”, Suhopolje, Kralja Tomislava 28, 33410 Suhopolje s naznakom „Upis djeteta u Program predškole“.

DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Za upis djeteta u Program predškole roditelji predaju sljedeću dokumentaciju:

  • Popunjen zahtjev za upis djeteta u Program predškole (preuzeti na web stranici Općine Suhopolje)
  • Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
  • Preslika osobnih iskaznica roditelja
  • Kopija knjižice cijepljenja
  • Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centar za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju (za djecu s posebnim potrebama)

Na web stranici Općine Suhopolje (www.suhopolje.hr) naknadno će biti objavljene informacije o obveznom roditeljskom sastanku prije polaska djece u Program predškole.

Javni poziv

Zahtjev – predškola