Obavijesti

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića “Suhopolje”

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića "Suhopolje" Suhopolje objavljen je u "Narodnim novinama" broj 119/20 dana 30. listopada 2020. godine. Tekst natječaja Natječaj,...

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Suhopolje u području sporta...

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge...

Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Virovitičko-podravske županije

Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Virovitičko-podravske županije

Suhokom d.o.o. – Natječja za zasnivanje radnog odnosa – Poslovođa –...

Natječaj - poslovođa Obrazac - Privola

Suhokom d.o.o. – Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – Voditelj računovodstva

Natječaj - voditelj računovodstva Obrazac - Privola
Skip to content