Galerija fotografija

Evidencija komunalne infrastrukture

Poljoprivredno zemljište

Predmet nabave: Poštanske usluge

Rok za dostavu ponude: 29. ožujak 2023. do 8,00 sati Dokumentacija: Poziv na dostavu ponude -...

Javni natječaj za prodaju drvne mase u vlasništvu Općine Suhopolje

Javni natječaj za prodaju drvne mase u vlasništvu Općine Suhopolje

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti – koordinator na EU projektu “Zaželi”

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Obavijest o pravu pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti – koordinator na EU projektu “Zaželi”

Obavijest o pravu pristupa prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata

Izbori

Odvoz otpada...

Utorak
Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, P.Preradovića, Bana Jelečića, M. Gupca, S. Radića, Kapan, Lj. Gaja, A. Hebranga, Dubrovačka, Vukovarska, V. Nazora, I. Gundulića, B. Radić, I. Mažuranića, E. Kvaternika, A. G. Jankovića, Vinogradska, A Stepinca, Kolodvorska, Zvonimirovo, Gačište, Orešac, Naudovac, Jugovo polje, Cabuna, Žiroslavlje.

Četvrtak
Levinovac, Sl. Pivnica, Gvozdanska, Rodin Potok, Dvorska, Mitrovica, V. Trapinska, M. Trapinska, Sovjak, Pepelana, Žubrica, Trnava, Budanica, Bukova, Borova i Pčelić, Eržabet.

Prostorni plan općine Suhopolje

Imovina

Skip to content